Порядок повернення зайво утриманого та перерахованого до бюджету податку з доходів нерезидента регламнтовано нормами ПКУ, а саме п. 103.11 - 103.14 ПКУ.

Обов'язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов'язання є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО, які розраховуються контролюючим органом на підставі поданої платником податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми, згідно з п. 43.3 ПКУ.

Повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені у випадках, передбачених законодавством, здійснюється виключно на підставі заяви платника податку (за винятком повернення вищезгаданих надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО)помилково та/або надміру сплаченої суми протягом 1095 днів від дня її виникнення, відповідно до п. 5 Порядку від 15.12.2015 р. № 1146,

Враховуючи вищесказане, заяву про повернення зайво утриманого та перерахованого до бюджету податку на доходи нерезидента платник податку може подати протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.

Див. роз’яснення з категорії 102.18 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.sfs.gov.ua)

Чи «згорає» переплата з податку на прибуток, що була до задекларованих впродовж трьох років збитків читайте у матеріалі.

Для отримання доступу до вищезазначеного та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»