Якщо в ланцюгу господарських операцій між платником податків та нерезидентом, право власності на предмет (результат) такої операції:

  • перш ніж перейти від платника податків до такого нерезидента (у разі експорту);

або

  • перш ніж перейти від такого нерезидента до платника податків (у разі імпорту);

переходить до однієї або декількох осіб і операція між відповідним резидентом та жодною з таких осіб не визнавалася платником податку контрольованою операцією, така операція вважається контрольованою операцією між платником податків та таким нерезидентом, якщо особи, до яких перейшло право власності (пп. 39.2.1.1 ПКУ):

  • не виконують у такій сукупності операцій істотних функцій, пов'язаних з придбанням (продажем) товарів (робіт, послуг);
  • не використовують у такій сукупності операцій істотних активів та/або не приймають на себе істотних ризиків для організації придбання (продажу) товарів (робіт, послуг).

Нагадаємо:

  • під істотними функціями розуміються функції, які платник податків та нерезидент – сторони контрольованої операції не могли б виконати самостійно у своїй звичайній діяльності без залучення інших осіб та використання активів таких осіб;
  • під істотними активами розуміються активи, використання яких є необхідним під час здійснення таких операцій та які відсутні у платника податків та нерезидента – сторін контрольованої операції;
  • під істотними ризиками розуміються ризики, прийняття яких є обов'язковим для ділової практики таких операцій.

При цьому податківці запевняють, що у разі якщо посередником є резидент України, тобто операції між платником податку та посередником не можуть розглядатися як контрольовані операції, то операції з придбання товарів платником – резидентом у нерезидента, у разі якщо право власності на такі товари переходить спочатку до іншого резидента, який не виконує істотних функцій та не використовує істотних активів, вважаються контрольованими між таким платником – резидентом та нерезидентом.

Платник – резидент, у цьому випадку, повинен подавати Звіт про контрольовані операції.

Водночас у ДФС зауважують, що кожен конкретний випадок стосовно визнання операцій з імпорту або експорту товарів (сировини) за допомогою посередника – резидента України, до якого переходить право власності, контрольованими операціями має розглядатись з урахуванням договірних умов, обставин здійснення відповідних операцій та всіх первинних документів, оформленням яких вони супроводжувалися.

Див. ІПК ДФС від 13.02.2019 р. № 513/6/99-99-15-02-02-15/ІПК та від 08.02.2019 р. № 446/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.

Корисним на цю тему буде також наступний матеріал: "Контрольовані операції: критерії визнання" сервісу "Інтерактивна бухгалтерія".

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" – скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»