Господарська операція, яка передбачає збільшення статутного капіталу (зокрема шляхом емісії акцій) за рахунок отриманого від інвестиційних операцій прибутку, який мав бути розподілений між власниками корпоративних прав, є реінвестицією дивідендів. На це вказали податківці в ІПК від 15.03.2019 р. № 1053/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.

Так, у разі здійснення реінвестиції дивідендів шляхом їх внесення до статутного капіталу емітент нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток у порядку, визначеному п. 57.11 ПКУ. Поряд з цим, доходи нерезидента - юридичної особи із джерелом їх походження з України у вигляді дивідендів оподатковуються згідно з положеннями п. 141.4 ПКУ незалежно від способу використання такого доходу, у тому числі такого як реінвестиція.

У разі якщо юридичною особою — емітентом корпоративних прав приймається рішення щодо нарахування дивідендів на користь власників таких корпоративних прав за рахунок нерозподіленого прибутку та реінвестування їх до статутного капіталу цього емітента, то сума нарахованих дивідендів не підлягає оподаткуванню ПДФО за умови дотримання вимог, визначених п. 165.1.18 ПКУ. Водночас такі дивіденди оподатковуються військовим збором на загальних підставах.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»