У бухгалтерському обліку плата за страхування автомобіля відображається у загальновстановленому порядку згідно з вимогами п. 5.7 розділу 5 "Облік операцій з грошовими коштами" Типової кореспонденції № 1219. Тобто відображаються у складі поточних заборгованості з наступним її погашенням.

Водночас, представники Казначейства переконані, що такі операції не підпадають під критерії визначення "Витрати майбутніх періодів".

Нагадаємо, що за правилами Порядку № 1219,  рахунок 29 "Витрати майбутніх періодів" призначено для обліку й узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах (сплачені авансом орендні платежі тощо).

Див. лист ДКСУ від 14.02.2019 р. № 16-04-04/2982.

 

Корисним буде також наступний матеріал: «Облікова політика бюджетної установи – 2019» війни» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" – скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»