Підприємства, що становить суспільний інтерес, мають надсилати до НКЦПФР повідомлення про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності (далі - Повідомлення).

Форму такого документа НКЦПФР затверджена рішенням від 31.01.2019 р. № 43.

Повідомлення у вигляді електронного документа складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначеного окремим документом нормативно-технічного характеру.

У разі виникнення змін в інформації (даних), зазначеній(их) у Повідомленні, такі зміни мають бути повідомлені підприємством, що становить суспільний інтерес, протягом 10 робочих днів з дня їх виникнення, а щодо інформації (даних), яку (які) підприємство отримує від суб'єкта аудиторської діяльності, - протягом 10 робочих днів з дня отримання підприємством інформації про такі зміни.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»