Після підписання додаткової угоди до кредитного договору між банком, підприємством 1 (позичальником) та підприємством 2 (новим позичальником) всі зобов’язання по розрахунках із банком перейшли до нового позичальника. Який порядок оподаткування такої операції?

Податок на прибуток

ПКУ не передбачено різниць для коригування фінрезультату до оподаткування за операціями зі сплати відсотків за користування кредитом в іноземній валюті банку, що є резидентом, та визначення курсових різниць за ними. Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Якщо сплата відсотків за користування кредитом новим позичальником здійснюється без отримання компенсації від першого позичальника при здійсненні операцій з переведення боргу, то відповідні послуги нового позичальника є безоплатно наданими на користь першого позичальника.

Водночас якщо операція з переведення боргу здійснюється безоплатно, то в залежності від категорії першого позичальника новому боржнику (позичальнику) слід здійснити коригування фінрезультату до оподаткування.

Так, фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду нового позичальника збільшується на суму наданих послуг з оплати відсотків за користування кредитом, щодо яких відсутня компенсація з боку першого позичальника, у випадках та на умовах, встановлених пп. 140.5.9 та пп. 140.5.10 ПКУ.

У декларації з податку на прибуток такі різниці відображаються у рядках 3.1.9 та 3.1.10 додатка РІ до рядка 03 РІ такої декларації.

ПДВ

Зазначена операція за своєю суттю є операцією з переведення боргу, яка не є об’єктом оподаткування відповідно до пп. 196.1.5 ПКУ.

У разі, якщо компенсація позичальником новому позичальнику витрат, пов’язаних зі сплатою відсотків за користування кредитом буде визначена умовами договору, то така плата є складовою частиною операції з переведення боргу, яка не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Отже, операція з надання позичальником компенсації новому позичальнику витрат, пов’язаних зі сплатою відсотків за користування кредитом, не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Див. ІПК ДФСУ від 07.03.2019 р. № 944/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.

 

Про переведення боргу ми писали в таких матеріалах сервісу «Інтерактивна бухгалтерія»:

Для отримання доступу до матеріалів сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» — скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»