Обробка персональних даних страхувальників, застрахованих осіб і працівників Фонду соцстраху здійснюватиметься в складі таких інформаційних (автоматизованих) систем:

  • Єдина інформаційно-аналітична система Фонду;
  • Єдиний електронний реєстр страхувальників Фонду.

В інформаційних (автоматизованих) системах оброблятимуться такі категорії персональних даних:

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • дата та місце народження;
  • паспортні дані;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби й мають відмітку в паспорті);
  • реєстраційний номер свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
  • дані листка тимчасової непрацездатності.

Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Про затвердження Порядку обробки персональних даних у базах персональних даних Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності» від 08.10.2013 р. № 47.

Набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Станом на 18.12.2013 р. не опублікована

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»