У Порядку списання об'єктів державної власності з’явився розділ, який присвячено особливостям списання орендованого майна.

Списання орендованого майна здійснюється орендарем за наявності згоди орендодавця та погодження суб'єкта управління, з яким погоджувалася передача майна в оренду (іншого органу державної влади, якому Урядом передані повноваження з управління орендованим майном, зокрема у разі припинення такого суб'єкта управління), за умови, що списання такого майна передбачене договором оренди.

Списання орендованого майна, нарахована амортизація на яке становить менш як 100 відсотків, здійснюється за умови донарахування орендарем амортизації на це майно. Сума нарахованої та невикористаної амортизації на таке майно використовується на придбання основних засобів, які включаються до складу орендованого майна.

Витрати на списання орендованого майна включаються до складу витрат орендаря, якщо інше не передбачено договором оренди.

Списання орендованого майна здійснюється орендарем на підставі договору про списання орендованого майна, примірна форма якого затверджується Фондом державного майна.

Також передбачено розширення документів, які подаються для списання держмайна. В такий список потрапили:

  • відомості про вчинення дій, спрямованих на визначення можливості застосування інших способів управління щодо нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва, зокрема вивчення попиту щодо їх відчуження, оренди, безоплатної передачі іншим суб'єктам господарювання;
  • документи, на підставі яких здійснюється будівництво або реконструкція чи технічне переоснащення діючих об'єктів (у разі, коли майно списується у зв'язку з будівництвом, реконструкцією та технічним переоснащенням);
  • висновок спеціалізованої організації про технічний стан об'єкта нерухомості, що пропонується до списання, із визначенням витрат, необхідних для відновлення такого об'єкта (подається за вимогою суб'єкта управління або державного органу приватизації за місцезнаходженням суб'єкта господарювання).

Автомобілі виключено із норми, яка передбачає залучення представників держінспекцій при списання окремих видів держмайна.

Зміни передбачає постанова КМУ від 13.03.2019 р. № 194, яка також вносить зміни до:

Положення про порядок передачі об'єктів права державної власності, затверджене постановою КМУ від 21.09.1998 р. № 1482;

Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою КМУ від 06.06.2007 р. № 803.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»