Якщо товари (послуги) і необоротні активи придбано для одночасного використання в оподатковуваній та пільговій діяльності платника, частину податкового кредиту слід нівелювати нарахуванням компенсуючих податкових зобов’язань за правилами ст. 199 ПКУ. Такі компенсуючі податкові зобов’язання дорівнюють частині вхідного ПДВ, нарахованого (сплаченого) під час придбання або виготовлення товарів (послуг) і необоротних активів, яка відповідає частці їх використання в неоподатковуваних операціях.

Причому, для розрахунку частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях беруть обсяги постачання за попередній календарний рік. Визначена у процентах величина застосовується протягом поточного календарного року.

А вже за підсумками календарного року платник податку здійснює перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (п. 199.4 ПКУ).

У разі нарахування компенсуючих ПДВ-зобов’язань, зокрема відповідно до п. 199.1 ПКУ, платник податку складає зведені податкові накладні. Такі зведені податкові накладні складаються не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду.

До кожної зведеної податкової накладної, складеної згідно з п. 199.1 ПКУ, за результатами річного перерахунку ПДВ складається окремий розрахунок коригування, який підлягає реєстрації в ЄРПН.

Як ще заповнювати такі розрахунки коригування?

У заголовній частині розрахунків коригування до податкових накладних, складених відповідно до п. 199.1 ПКУ, у полі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» робиться відмітка «X» та зазначається відповідний тип причини, зазначений у податковій накладній (04, 08, 09, 13).

У розрахунках коригування, складених починаючи з 01.12.2018 до податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН до 01.12.2018, у полі «До зведеної податкової накладної» замість позначки «X», яка вказана в податковій накладній, вказується відповідний код ознаки (позначка «X» не проставляється).

У розрахунках коригування, складених до податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН починаючи з 01.12.2018, код ознаки, що вказується у полі «До зведеної податкової накладної», має відповідати коду ознаки «Зведена податкова накладна», який вказано у зведеній податковій накладній, до якої складається розрахунок коригування.

У розрахунку коригування вказується дата складання та порядковий номер зведеної податкової накладної, що була складена відповідно до п. 199.1 ПКУ, до якої складається такий розрахунок коригування.

У рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» вказується умовний індивідуальний податковий номер «60000000000».

В інших рядках, відведених для заповнення даних покупця, платник зазначає власні дані, рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється.

У рядку I розділу А «Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту», у тому числі у рядках II та/або III, залежно від ставки податку (20 % або 7 %) вказується сума податку, яка збільшує або зменшує (при зменшенні зазначається знак «-») суму податкових зобов’язань, нарахованих відповідно до п. 199.1 ПКУ.

Розділ Б табличної частини розрахунку коригування заповнюється у такому порядку:

  • показники рядка податкової накладної, що коригується, зазначаються із знаком «-» у відповідній графі (у графі 13 зі знаком «-» зазначається значення графи 10 рядка зведеної податкової накладної, що коригується; у графі 14 — зі знаком «-» значення графи 11 рядка зведеної податкової накладної, що коригується);
  • додається новий рядок з виправленими показниками, якому присвоюється новий черговий порядковий номер, що не зазначається в податковій накладній;
  • рядку податкової накладної, що коригується, та новому рядку з відкоригованими показниками, що його замінює, присвоюється однаковий порядковий номер групи коригування, який зазначається у графі 2.2 табличної частини розрахунку коригування, а у графі 2.1 «код причини» вказується однакова причина коригування (код «202» — Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 199.1 статті 199 розділу V ПКУ).

У графі 3 «Опис (номенклатура) товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується» рядка податкової накладної, що коригується, зазначаються дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених на такого платника податку при постачанні йому товарів/послуг, необоротних активів, за якими він визначає податкові зобов’язання, зокрема відповідно до п. 199.1 ПКУ.

Графи 4.1, 4.2, 4.3, 6 - 12, 15 табличної частини не заповнюються та залишаються пустими. Нулі та прочерки в них не проставляються.

Див. ІПК ДФСУ від 25.02.2019 р. № 726/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

 

Більше про порядок складання і реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування до них ми читайте в рубриці «Аналітичні матеріали»/«ПДВ»/«Податкова накладна».

Для отримання доступу до матеріалів сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» — скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»