Офіс великих платників податків нагадав про оновлення  строків адміністративного оскарження та зважаючи на численні помилки платників видав коротке роз`яснення по їх застосуванню.

Так, було збільшено з десяти календарних до десяти робочих днів передбачений п. 56.3 ПКУ термін, протягом якого може бути подана скарга для оскарження в адміністративному порядку прийнятих контролюючими органами податкових повідомлень-рішень.

Слід звернути увагу на те, що передбачені пунктом 57.3 ПКУ граничні терміни сплати нарахованих контролюючим органом сум грошових зобов’язань не змінилися. Відповідно до цього пункту, у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у пп. 54.3.1 - 54.3.6 ПКУ, платник податків зобов’язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу. У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов'язання платник податків зобов'язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження.

Отже, з метою запобігання нарахуванню штрафних санкцій та пені за порушення строків сплати визначеного у податковому повідомленні - рішенні грошового зобов’язання, платникам податків варто дотримуватись передбаченого п. 57.3 ПКУ граничного строку сплати, або, у разі незгоди з таким рішенням контролюючого органу, розпочати протягом такого строку процедуру його оскарження.

Тобто, у випадку подання скарги на податкове повідомлення-рішення після спливу 10 календарних днів у платника податків виникає обов’язок сплатити нараховану суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених у ПКУ, а у разі несплати - такий платник притягується до відповідальності передбаченої статтею 126 ПКУ.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»