За словами НКЦПФР фінансова звітність професійних учасників фондового ринку має масштабні помилки та недоліки.

Невідповідність вимогам МСФЗ зафіксовано в звітності майже 70% учасників ринку. Близько половини порушили вимоги міжнародних стандартів аудиту.

Нацкомісія провела вибірковий аналіз – близько 40% оприлюдненої річної фінансової звітності та звітів незалежних аудиторів компаній з управління активами (КУА) і торговців цінними паперами (ТЦП) за 2017 рік.

Зокрема, серед КУА найбільш поширеними помилками є:

  • невідповідність річної фінансової звітності вимогам МСФЗ – 67% КУА;
  • аудиторські звіти КУА не в повній мірі відповідають Міжнародним стандартам аудиту або складені не у відповідності до передбаченої МСА структури – 51% КУА;
  • невідповідність аудиторських звітів вимогам Рішення № 991 – 13%;
  • звіти незалежного аудитора містять немодифіковану думку, висловлену аудитором, за наявності суттєвих невідповідностей річної фінансової звітності МСФЗ – 10%.

НКЦПФР зафіксувала також кілька випадків, коли КУА взагалі не оприлюднила на власному сайті річну фінансову звітність та звіт незалежного аудитора, або оприлюднила, але не засвідчену підписом керівника КУА та без підпису аудитора.

Серед торговців цінними паперами найбільш поширеними є помилки наступного характеру:

  • невідповідність річної фінансової звітності МСФЗ – 60% ТЦП;
  • звіти незалежного аудитора не відповідають вимогам Рішення №160 – 51% ТЦП;
  • аудиторські звіти містять підставу для висловлення думки, яка, на думку НКЦПФР, не в повній мірі відповідає МСА, або укладені не у відповідності до передбаченої МСА структури – 45%;
  • звіти незалежного аудитора містять немодифіковану думку, висловлену аудитором, за наявності суттєвих невідповідностей річної фінансової звітності МСФЗ – 13%;
  • не оприлюднили на своєму сайті річну звітність та звіт аудитора 10% ТЦП.

В зв'язку із цим НКЦПФР закликає учасників ринку відповідально поставитися до складання своєї фінансової звітності та проведення її незалежного аудиту, щоб уникнути можливих санкцій.

За невідповідність фінансової звітності застосованій концептуальній основі та аудиторського звіту – вимогам регулятора НКЦПФР застосовує до учасників фондового ринку санкції у вигляді попередження.

Крім того, у разі виявлення повторного порушення – вчинення ліцензіатом протягом двох років повторного порушення законодавства щодо ринку цінних паперів після застосування санкцій за аналогічне порушення – регулятор може позбавити порушника ліцензії.

 

Додатково пропонуємо ознайомитись із матеріалами теми тижня: «Фінансова звітність» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» – скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»