Об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ (пп.пп. «а» і «б» п. 185.1 ПКУ).

База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості, але не може бути нижче:

  • ціни придбання — у разі постачання придбаних товарів/послуг;
  • звичайних цін — у разі постачання самостійно виготовлених товарів/послуг;
  • балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерською обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи із звичайної ціни) — у разі постачання необоротних активів.

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг. До складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені), три проценти річних та інфляційні, що отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань.

Враховуючи вказані положення ПКУ, до бази оподаткування операцій з постачання товарів/послуг включаються будь-які суми коштів, які сплачуються покупцем постачальнику товару у зв’язку з компенсацією його вартості, включаючи і суми компенсації втрат від курсових різниць, пов’язаних з постачанням такого товару.

Див. ІПК ДФСУ від 22.02.2019 р. № 684/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

 

Більше про порядок визначення бази оподаткування ПДВ читайте в рубриці «Аналітичні матеріали»/«ПДВ»/«База обкладення з ПДВ» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до матеріалів сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» — скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»