Податківці звертають увагу, зокрема на наступних змінах у ТЦУ (див. табл.):

Таблиця

Складова ТЦУ

Зміст змін

Критерії визначення контрольованої операції

Підпунктом "ґ" пп. 39.2.1.1 ПКУ передбачено визнання контрольованими операціями також внутрішньогосподарські розрахунки між нерезидентом та його постійним представництвом.

Підпунктом 39.2.1.5 ПКУ уточнено визначення осіб, які є сторонами контрольованої операції в ланцюзі господарських (експортних та імпортних) операцій, а саме: контрольованими можуть бути операції між платником податків та нерезидентом (які відповідають вимогам пп. 39.2.1.1 ПКУ), а не тільки пов'язаною особою нерезидентом.

Принцип превалювання сутності над формою

Новими абз. пп. 39.2.2.4 та новими п. п. 39.2.2.10, 39.2.2.11 ПКУ закріплено принцип превалювання сутності над формою, а саме: комерційні та/або фінансові характеристики контрольованої операції для цілей ТЦУ визначаються згідно з фактичними діями сторін операцій та фактичними умовами її проведення навіть у разі відсутності документального оформлення такої операції.

Уточнення щодо складових аналізу зіставності

Новим пп. 39.2.2.9 ПКУ передбачено можливість під час визначення зіставних умов операцій враховувати характеристики активів, використаних у контрольованих операціях.

Крім того, пп. 39.3.2.7 ПКУ доповнено новим абзацом, яким закріплено вимогу обирати сторону для дослідження тільки за наявності найбільш повної та документально підтвердженої інформації про фінансові показники  контрольованих операцій.

Обґрунтування рівня зіставності

При наданні платником податків документації з ТЦУ на запит ДФС, новим абзацом пп. "и" пп. 39.4.6 ПКУ передбачено необхідність обґрунтування використання під час визначення діапазону рентабельності інформації за декілька податкових періодів (років) та розрахунку середньозваженого значення показника рентабельності.

Проведення перевірок

Нові норми передбачають таке:

  • пп. 39.5.2.7 ПКУ доповнено абзацом, відповідно до якого термін проведення перевірки платника податків з питань дотримання принципу "витягнутої руки" переривається у разі розгляду судом позовів платника податків щодо призначення, проведення або предмету такої перевірки, до завершення судових процедур;
  • у разі ненадання документів після отримання запиту про надання документів новою редакцією пп. 39.5.2.13 ПКУ ДФС надано можливість проведення зустрічної звірки платників податків, що були задіяні в ланцюзі постачання товарів (робіт, послуг, інших об'єктів цивільних прав), які є предметом контрольованої операції;
  • відповідно до пп. "в" пп. 39.5.2.13 ПКУ ДФС надано право  надсилати запити компетентним органам іноземних держав щодо предмета та обставин здійснення контрольованої операції та/або щодо господарської діяльності та фінансової звітності нерезидента – сторони контрольованої операції;
  • підпунктом "г" пп. 39.5.2.13 ПКУ передбачено можливість проведення зустрічі з платником податків (уповноваженими ним особами) для обговорення методології визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки", застосованої ДФС під час перевірки.

Див. лист ДФС від 28.02.2019 р.  № 6668/7/99-99-15-02-01-17.

 

Корисним на цю тему буде також наступний матеріал: "Контрольовані операції: критерії визнання" сервісу "Інтерактивна бухгалтерія".

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" – скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»