Розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при складанні кошторисної документації (на стадії розроблення проектної документації), визначається замовником (інвестором) у складі вихідних даних на проектування для звичайних умов будівництва за розрядом складності робіт 3,8, але не нижче ніж середньомісячна заробітна плата у будівництві (у розрахунку на одного штатного працівника) за попередній звітний рік, що оприлюднюється центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, збільшена на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік (у середньому до попереднього року), який є складовою основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, що схвалюються КМУ (п. 4 наказу Мінрегіону від 20.10.2016 р. № 281).

Отже, величина, нижче якої не може бути розмір кошторисної заробітної плати, визначається з використанням даних щодо середньомісячної заробітної плати у будівництві за попередній звітний рік та прогнозного індексу споживчих цін на поточний рік.

Інформація щодо середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності, зокрема у будівництві, за період з початку року (у розрахунку на одного штатного працівника) оприлюднюється на офіційному сайті Державної служби статистики України.

Нагадуємо, що прогнозні показники індексів споживчих цін містяться в прогнозах економічного і соціального розвитку України на відповідний рік, які схвалюються постановами КМУ.

Рішення щодо розміру кошторисної заробітної плати приймається замовником будівництва або інвестором (розпорядником коштів).

Лист Мінрегіону від 13.02.2019 р. № 8/15.3/298-19.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»