Президент вніс до ВРУ законопроект «Про ратифікацію Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування» (№ 0216).

Як йдеться у Пояснювальній записці до документа, необхідність укладення та ратифікація  Багатосторонньої конвенції обумовлена таким:

з 01 січня 2017 року Україна приєдналась до Програми розширеного співробітництва в рамках Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) та взяла на себе зобов’язання імплементувати мінімальний стандарт Плану дій для боротьби з розмиванням бази оподаткування та виведенням прибутку з-під оподаткування (далі – BEPS).

Обов’язковими до виконання Україною є чотири кроки із п’ятнадцяти запропонованих, а саме:

  • крок 5 «Удосконалення заходів боротьби з податковими зловживаннями»;
  • крок 6 «Недопущення зловживання пільгами, передбаченими двосторонніми угодами»;
  • крок 13 «Рекомендації про документації з трансфертного ціноутворення та розкритті інформації по країнам»;
  • крок 14 «Удосконалення процедури взаємного узгодження шляхом вирішення спорів».    

Кроки 6 та 14 передбачають обов’язкове внесення змін до діючих міжнародних двосторонніх угод про уникнення подвійного оподаткування                 (далі – угоди) шляхом проведення двосторонніх переговорів.

Ратифікація Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування дасть змогу одночасно внести необхідні зміни до всіх діючих міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування та виконати кроки 6 та 14.

Імплементація зазначених кроків BEPS сприятиме боротьбі з агресивним податковим плануванням, створенню рівних умов для вирішення питань щодо протидії ухиленню від сплати податків, удосконалення узгодженості міжнародних податкових правил, забезпечення більш прозорого податкового середовища, що покращить інвестиційний клімат, сприятиме зростанню економіки та стимулюватиме міжнародну торгівлю.

До положень, які є обов’язковим для застосування всіма державами, які підписали Багатосторонню конвенцію, в тому числі прийняті Україною, належать такі:

1. Кожна угода доповнюється преамбулою, в якій угоди не повинні розповсюджуватись на осіб, які використовують угоди для ухилення від оподаткування (стаття 6 Багатосторонньої конвенції).

2. Обмеження можливості застосування пільгових положень угод, якщо основною метою є отримання таких пільг «Тест основної мети» (стаття 7 Багатосторонньої конвенції).

3. Встановлення можливості платника податків самостійно ініціювати процедуру взаємного узгодження (стаття 16 Багатосторонньої конвенції).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»