ДРС продовжує знайомити з основними результатами роботи у 2018 році.

Аналіз звернень свідчить, що найбільша їх кількість за вказаний період надійшла щодо проблемних питань видачі документів дозвільного характеру у природоохоронній сфері, зокрема дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (п. 30 Переліку документів дозвільного характеру).

Причинами виникнення проблемних питань є невідповідність Закону України «Про охорону атмосферного повітря», який визначає правові та організаційні основи та екологічні  вимоги у галузі охорони атмосферного повітря, та постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи» від 13.03.2002 р. № 302 (останні зміни вносились в 2013 році) вимогам Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Так, на рівні Закону не встановлено переліку підстав для відмови, анулювання, переоформлення дозволу, строку видачі дозволу, уніфікованого переліку документів, необхідних для одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (скарги суб’єктів господарювання на заповнення і подання інвентаризаційного звіту).

На сьогодні не врегульована дозвільна (погоджувальна) процедура Держпродспоживслужби та територіальних органів Держпродспоживслужби.

Така неузгодженість призводить до систематичних відмов у їх видачі, що, в свою чергу, створює перешкоди діяльності суб’єктів господарювання.

Залишається проблемним питання одержання суб’єктами господарювання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (п. 40 Переліку документів дозвільного характеру) через відсутність затвердженого порядку видачі таких дозволів.

За таких умов окремі місцеві державні адміністрації не приймають від суб’єктів господарювання заяв для отримання дозволів, посилаючись на відсутність затвердженого відповідного порядку.

З метою визначення шляхів вирішення проблемних питань видачі документів дозвільного характеру в природоохоронній сфері ДРС ініціювала у квітні 2018 року проведення розширеної наради за участю представників Мінекономрозвитку, Мінприроди, Держпродспоживслужби, Держводагенства, Держгеонадр.

Окрему увагу акцентовано на тому, що відсутність затвердженого порядку видачі дозволів не є підставою для відмови у видачі документів дозвільного характеру.

У ході наради визначено, що суб’єкти господарювання мають право діяти за «принципом мовчазної згоди».

Відповідний інформаційний лист направлено дозвільним органам для урахування в діяльності та розміщено на сайті ДРС.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»