Фонд соцстраху на своєму сайті розмістив відповідь на питання: чи може бути на підприємстві обрано комісію із страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, наприклад, з 10 членів, та з їх числа створено робочу комісію у кількості 4 членів?

На підприємствах, в установах, організаціях, де нарахування і виплата зарплати, а також виплата матеріального забезпечення по соцстрахуванню, здійснюються централізовано, створюється центральна комісія із соцстрахування (п. 1.4 Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 р. № 13, далі – Положення).

За рішенням комісії із соцстрахування підприємства з числа її членів можуть створюватися робочі групи (призначатися представник, представники) для виконання практичної роботи по призначенню матеріального забезпечення, здійсненню заходів щодо зниження рівня захворюваності на підприємстві, проведенню оздоровчих заходів та інших напрямах страхової діяльності (п. 1.5 Положення).

Робочі групи (представники) комісії із соцстрахування підприємства за функціональним розподілом обов’язків виконують практичну роботу з окремих повноважень комісії, визначених у розділі III цього Положення, зокрема:

  • призначають встановлені законодавством види матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
  • за необхідності звертаються до робочого органу виконавчої дирекції Фонду та його відділення щодо перевірки правильності видачі документів, які є підставою для надання допомоги;
  • розробляють пропозиції щодо заходів по зменшенню витрат по тимчасовій непрацездатності, зниженню рівня захворюваності на підприємстві;
  • ведуть діловодство комісії тощо.

Комісія правомочна приймати рішення за наявності на засіданні більше половини її членів за наявності представника кожної сторони. Засідання комісії протоколюється. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови є вирішальним.

Отже, у разі створення робочих груп або обрання представників з числа членів комісії (центральної) із соцстрахування підприємства, рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії, які і повинні підписати протокол засідання.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»