Статтею 165 Кодексу встановлено вичерпний перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, зокрема кошти або вартість майна (нематеріальних активів), які надходять платнику податку за рішенням суду в результаті поділу спільної сумісної власності подружжя у зв'язку з розірванням шлюбу чи визнанням його недійсним або за добровільним рішенням сторін з урахуванням норм СКУ (п.п. 165.1.13 ПКУ). Про це нагадала ДФС в ІПК від 20.02.2019 р. № 644/Г/99-99-13-02-03-14/ІПК.

Водночас, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід у вигляді інвестиційного прибутку від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій.

В свою чергу, під час здійснення розрахунків можуть застосовуватись розрахункові документи на паперових носіях та в електронному вигляді. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22 встановлює правила використання під час здійснення розрахункових операцій таких видів платіжних інструментів: меморіального ордера, платіжного доручення, платіжної вимоги-доручення, платіжної вимоги, розрахункового чека, інкасового доручення (розпорядження).

Тому, податківці дійшли висновку що у якості підтвердження фактично понесених витрат на придбання права власності на частку у статутному капіталі товариства, крім договору поділу майна подружжя, має бути документ, що підтверджує фактично сплачені кошти на придбання інвестиційного активу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»