ДФС звернулась до Мінекономрозвитку з проханням роз’яснити як правильно трактувати поняття «доба» в цілях сплати турзбору. Відомство відповіло листом від 18.02.2019 р. № 4501-06/7002-03.

Так, плата за надання готельних послуг стягується у відповідності до єдиної розрахункової години - 12-ї години поточної доби за місцевим часом. Готель з урахуванням місцевих особливостей вправі змінити єдину розрахункову годину. Як правило, розрахункова година зазначається у внутрішніх правилах готелю. Договір про надання готельних послуг може бути укладений на визначений або невизначений термін. При укладанні договору на невизначений термін погодженим вважається найбільш короткий термін, як правило одна доба; дія договору в такому разі завершується о 12.00 дня, наступного за днем прибуття споживача.

Отже, відлік доби проживання розпочинається з 12 години дня, що передує дню виїзду, та триває 24 години до розрахункової години, встановленої готелем.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»