Дія Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.05.2004 р. № 687, не поширюється на підйомники автомобілів. Відповідно, вони не підлягають первинному, періодичному та позачерговому технічним оглядам згідно з вимогами згаданого вище порядку.

Разом із тим технічне обслуговування, монтаж, наладка, експлуатація, ремонт і демонтаж вантажопідіймальних машин і механізмів, технологічного обладнання включені в Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 р. № 15 і потребують дотримання вимог нормативних актів щодо навчання з охорони праці працівників, зайнятих на зазначених роботах.

Лист Держгіртехнагляду від 02.12.2013 р. № 11990/0/7.2-7/6/13

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»