За словами дніпропетровських податківців для розрахунку обмежень, встановлених п. 140.2 ПКУ, невраховані проценти платниками податку – «квартальниками» у 2017 році, станом на 01.01.2017 зменшуються на 5 % та додаються до суми процентів, нарахованих на користь пов'язаних осіб – нерезидентів у звітних періодах 2017 року.

При цьому:

  • якщо, наприклад, проценти, нараховані на користь пов'язаних осіб – нерезидентів у звітному періоді 2017 року, збільшені на суму неврахованих процентів станом на 01.01.2017 та зменшені на 5 %, не перевищують обмеження, визначені п. 140.2 ПКУ, то сума таких не списаних процентів станом на 01.01.2017, зменшена на 5 %, враховується у зменшення фінрезультату до оподаткування у декларації за 2017 рік;
  • якщо ж при розрахунку обмежень, встановлених п. 140.2 ПКУ, сумарне значення показників фінрезультату, фінвитрат та суми амортвідрахувань має від'ємне значення за рахунок від'ємного значення фінрезультату, то фінрезультат у звітному періоді не підлягає зменшенню на суму не списаних на початок звітного періоду процентів за борговими зобов'язаннями за операціями з пов'язаними особами-нерезидентами.

Щодо залишку сум процентів минулих періодів у розмірі 5 %, то платник податку не має права в подальшому враховувати такий залишок в майбутніх звітних періодах.

Тобто, для цілей п. 140.5 ПКУ платники податку, які відповідно до п. 140.2 ПКУ збільшили фінрезультат до оподаткування на суму процентів, мають право у наступних звітних періодах зменшити фінансовий результат до оподаткування на таку суму, зменшену щорічно на 5 % від цієї суми до повного її погашення. Зменшення має здійснюватись з урахуванням обмежень, встановлених п. 140.2 ПКУ, одночасне збільшення і зменшення фінрезультату згідно п. 140.2 ПКУ не передбачено.

Крім того представники ДФС наголосили, що сума до зменшення для цілей п. 140.3 ПКУ розраховується від суми збільшення попередньо відображених в додатках РІ декларацій з податку на прибуток за минулі періоди.

Див. ІПК ГУ ДФС у  Дніпропетровській області від 18.02.2019 р. № 575/ІПК/04-36-12-05-16.

 

Корисним на цю тему буде також наступний матеріал: «Боргові зобов’язання перед нерезидентами: під мечем «тонкої капіталізації»» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» – скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»