Мінкультури наказом від 28.11.2013 р. № 1222 затвердило Методику розрахунку вартості надання послуг у сфері культури (далі — Методика), якою визначено механізм формування вартості надання безоплатних послуг державними та комунальними закладами культури. Заклади культури самостійно розраховують вартість безоплатних послуг на плановий рік.

Вартість безоплатної послуги визначається, виходячи з розрахунку витрат, пов’язаних з її наданням. При цьому складовими вартості безоплатної послуги є:

  • витрати на оплату праці працівників, які безпосередньо надають безоплатні послуги;
  • нарахування на оплату праці відповідно до законодавства;
  • витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у межах установлених норм споживання;
  • безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій, товари чи послуги яких використовуються під час надання безоплатних послуг;
  • знос (амортизація) необоротних активів, що використовуються для надання безоплатних послуг;
  • індексація заробітної плати, інші витрати згідно з чинним законодавством.

Наказ Мінкультури «Про затвердження Методики розрахунку вартості надання послуг у сфері культури» від 28.11.2013 р. № 1222.

Набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Станом на 17.12.2013 р. не опублікований

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»