Законом України «Про валюту та валютні операції» від 21.06.2018 р. № 2473-VIII (даліЗакон № 2473), введеним в дію 07.02.2019 р., було виключено ст. 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. № 959-XII (далі Закон № 959), згідно з якою за порушення цього або пов'язаних з ним законiв України за поданнями органiв доходiв i зборiв та контрольно-ревiзiйної служб, правоохоронних органiв, органiв Антимонопольного комiтету України, нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг та Нацiонального банку України або за рiшенням суду до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi або iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi можуть бути застосованi спецiальнi санкцiї.

Згiдно з ч. 1 ст. 58 Конституцiї України закони та iншi нормативно-правовi акти не мають зворотної дiї в часi, крiм випадкiв, коли вони пом'якшують або скасовують вiдповiдальнiсть особи. Разом з цим вiдповiдно до рiшення КСУ вiд 09.02.1999 р. у справi № 1-7/99 надання зворотної дiї в часi нормативно-правовим актам може бути передбачено шляхом прямої вказiвки про це в законi або iншому нормативно-правовому актi.

Мінекономрозвитку в листі від 06.02.2019 р. № 4102-17/4808-05 роз’яснило: з огляду на те, що така вказiвка у Законi № 2473 вiдсутня i Законом № 2473 не встановлено норми, якою пом'якшено або скасовано вiдповiдальнiсть особи, до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальнi санкцiї до введення в дiю Закону № 2473, до моменту усунення порушень законодавства України або застосування практичних заходiв, що гарантують виконання Закону № 959 та/або пов'язаних з ним законiв України, державнi органи та суб'єкти господарювання мають керуватися законодавством, що дiяло до дня введення в дiю Закону № 2473.

 

Суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності цікавими можуть бути матеріали «Валютна лібералізація: як НБУ підготував підґрунтя для нового Закону про валюту» та «Нова система валютного регулювання: перевірки документів, ліцензування, підтвердження угод із НБУ тощо» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до цього та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»