У випадках коли під час виконання заходів щодо організації документальної невиїзної перевірки платник податків при отриманні ним повідомлення та копії наказу про її проведення надає до органу ДФС обґрунтоване письмове звернення щодо проведення замість документальної невиїзної перевірки документальної виїзної перевірки, керівнику (його заступнику або уповноваженій особі) органу ДФС доцільно розглянути питання щодо заміни виду перевірки.

Про це йдеться в ІПК ДФС від 14.02.2019 р. № 530/К/99-99-13-04-03-14/ІПК.

При розгляді цього питання беруться до уваги:

  • зазначені у письмовому зверненні платника податків обґрунтування обставин, що унеможливлюють проведення невиїзної документальної перевірки, які можуть бути пов'язані, зокрема, із значною кількістю первинних документів у паперовому вигляді, які необхідно надати до органу ДФС для проведення перевірки, необхідністю вжиття контрольних заходів які можливо здійснити лише при проведенні документальної виїзної перевірки (наприклад, зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої що використовуються у процесі провадження діяльності платника податків тощо);
  • відсутність обставин, які свідчать про неможливість заміни виду документальної перевірки. наприклад, відсутність практичної/технічної можливості проведення документальної перевірки за місцезнаходженням (податковою адресою) платника податків відмінний від загальновстановленого в тому числі сезонний, графік роботи платника податків тощо.

Водночас, податковим законодавством не передбачено визначення значної кількості (у числовому значенні) первинних документів у паперовому вигляді які необхідно надати до органу ДФС для проведення перевірки.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»