Міністерство фінансів роз’яснило, у яких випадках бюджетні установи під час списання запасів мають застосовувати метод середньозваженої собівартості (лист Мінфіну від 05.11.2013 р. № 31-08400-02-27/32154).

Метод середньозваженої собівартості застосовується в разі наявності в установі значної кількості однотипних запасів, придбаних за різними цінами. Обчислюється на періодичній основі або під час отримання кожної партії запасів. При цьому середньозважена собівартість визначається за кожним видом подібних запасів шляхом ділення сумарної вартості залишку запасів на початок звітного періоду та вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного періоду та одержаних у звітному періоді запасів.

Окрім того, Мінфін нагадує, що в разі списання запасів, зокрема, придбаних у попередні звітні роки, які відчужуються шляхом реалізації, на суму зменшення балансової вартості таких запасів зменшується результат виконання кошторису за загальним або спеціальним фондом.

Також було роз’яснено списання МШП, не введених в експлуатацію, які стали непридатними (лист Мінфіну від 12.11.2013 р. № 31-08420-07/23-3789/3429).

Так, видача зі складу в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів проводиться бухпроводкою Дт 411 та Кт 221, а списання МШП, не введених в експлуатацію, які стали непридатними, — Дт 411 та Кт 221 або 222.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»