Податківці запевняють, що Звіт про управління не потрібно подавати до ДФС разом із декларацією з податку на прибуток, адже такий звіт не є фінансовою звітністю.

Нагадаємо: п. 1 розд. ІІ НП(С)БО 1 встановлено, що фінзвітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності.

До того ж сама форма декларації з податку на прибуток передбачає подання, у якості додатка «ФЗ» до декларації, таких звітів:

  • Баланс (Звіт про фінансовий стан);
  • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
  • Звіт про рух грошових коштів;
  • Звіт про власний капітал;
  • Примітки до річної фінансової звітності;
  • Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (Баланс, Звіт про фінансові результати);
  • Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (Баланс, Звіт про фінансові результати).

Див. роз'яснення з категорії 102.23.02 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua)

 

Корисним на цю тему буде також наступний матеріал: «Звіт про управління: перша практика складання» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» – скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»