У Звіті про суми податкових пільг відображається сума податку на прибуток, яка не сплачена до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг.

Згідно з п. 140.4 ПКУ фінансовий результат до оподаткування зменшується, зокрема на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.

Положення п. 140.4 ПКУ застосовуються з урахуванням п. 3   підрозд. 4 розд. ПКУ (п.п. 140.4.2 ПКУ).

За словами дніпропетровських податківців, у випадку, якщо об'єкт оподаткування з податку на прибуток має позитивне значення, сума пільги, передбаченої пп. 140.4.2 ПКУ, розраховується таким чином:

"Σ від'ємного значення попереднього звітного року в межах суми прибутку звітного періоду" х "розмір базової ставки податку" /100.

У випадку, якщо об'єкт оподаткування з податку на прибуток у звітному періоді має від'ємне значення або дорівнює нулю, без врахування від'ємного значення об'єкта оподаткування попереднього звітного року, то сума пільги не визначається

 

Корисним на цю тему буде також наступний матеріал: "Збиток із податку на прибуток у Звіті про пільги" сервісу "Інтерактивна бухгалтерія".

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" – скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3–денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»