Мінфін наказом від 14.11.2013 р. № 947 затвердив:

  • Положення з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ (набирає чинності з 01.01.2014 р.);
  • Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 р. № 611;
  • Зміни до Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06 2013 р. № 611.

Так, План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ було доповнено субрахунками:

- 327 «Рахунки для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування» — обліковуються кошти, що надійшли від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для подальшого розподілу (перерахування) за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування та із настанням відповідних умов належать до повернення;

- 673 «Розрахунки за коштами, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування» — відображаються розрахунки за коштами, що надійшли від сплати ЄСВ для подальшого розподілу (перерахування) за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Окрім того, Типову кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ доповнено кореспонденціями субрахунків щодо:

  • погашення кредиторської заборгованості загального фонду, яка утворилася в минулих роках за рахунок власних надходжень бюджетних установ;
  • погашення кредиторської заборгованості загального фонду, яка утворилася в минулих роках іншими надходженнями спеціального фонду (фінансові казначейські векселі);
  • зарахування коштів, що надійшли від сплати ЄСВ;
  • розподілу (перерахування) коштів, що надійшли від сплати ЄСВ.

До Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ внесено вимоги щодо обліку основних засобів за інвентарними номерами, а білизни, постільних речей, одягу, взуття — за номенклатурними номерами.

Надали можливість передавати основні засоби та нематеріальні активи разом із копіями первинних документів або облікових регістрів. У разі передачі основних засобів та нематеріальних активів у випадках, передбачених законодавством, установа, що їх передає, нараховуватиме знос на передані цінності в місяці їх передачі за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації.

Для тимчасових нетитульних споруд річна норма зносу становитиме 20%.

А з 2014 року запрацює Положення з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ, яке прийде на зміну нині діючій Інструкції з обліку запасів бюджетних установ, затвердженій наказом Держказначейства від 08.12.2000 р. № 125.

Документ визначатиме порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з оприбуткування, оцінки, переоцінки та вибуття запасів бюджетних установ.

Докладніше про всі описані зміни та нововведення ми розповімо в найближчих номерах газети «Інтерактивна бухгалтерія».
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»