Податківці вважають, що операції з виконання договору доручення торговцем цінними паперами (отримання винагороди за договором тощо) відповідають ознакам контрольованих при одночасному виконанні умов пп. 39.2.1.7 ПКУ.

Нагадаємо: відповідно до цього підпункту контрольованими вважаються операції, щодо яких одночасно виконуються такі умови:

  • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
  • обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Див. ІПК ДФС від 04.02.2019 р.  № 381/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.

 

Корисним на цю тему буде також наступний матеріал: "Контрольовані операції: критерії визнання" сервісу "Інтерактивна бухгалтерія".

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" – скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»