Мінфін затвердив окремі зміни для розпорядників коштів місцевих бюджетів.

Наказом Мінфіну від 29.12.2018 р. № 1209 в новій редакції викладено форму паспорта бюджетної програми та звіту про його виконання.

Головні розпорядники розробляють проекти паспортів бюджетних програм і подають їх на погодження місцевому фінансовому органу протягом 30 днів після набрання чинності рішенням про місцевий бюджет.

Фінорган здійснює погодження проекту паспорта бюджетної програми протягом 10 днів з дня його отримання та направляє його головному розпоряднику для затвердження.

Паспорти бюджетних програм затверджуються наказами головного розпорядника або у разі, якщо згідно з нормативно-правовими актами головний розпорядник ухвалює свої рішення в іншій формі, ніж наказ (наприклад, розпорядження тощо), - іншим відповідним розпорядчим документом головного розпорядника у двох примірниках протягом 45 днів від дня набрання чинності рішенням про місцевий бюджет.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»