Відтепер учасники ринку цінних паперів, юридичні структури, державні організації, всі зацікавлені, мають безперешкодний та швидкий доступ у режимі 24/7 до інформації про власників пакетів акцій (5% і більше) акціонерних товариств та отримали можливість автоматично сформувати відповідну довідку від НКЦПФР.

Про це повідомлено на сайті НКЦПФР.

Інформація про власників пакетів акцій є відкритою й оприлюднюється Комісією шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів на своєму сайті.

Посилання на сервіс пошуку («Для учасників ринку» – «Сервіси» – «Інформація про власників»):

https://www.nssmc.gov.ua/reestr-vlasnikv-velikih-paketv-aktsy/

Зроблено це, як прокоментував директор департаменту нагляду за професійними учасниками фондового ринку НКЦПФР, з метою зменшення рівня бюрократизації процесів отримання публічної інформації, та заміни архаїчні паперові етапи на сучасні, електронні форми взаємодії.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»