Аудиторська палата озвучила свої висновки на такі запитання:

У яких випадках правомірним та доцільним є застосування МСЗО 2400 та  МСЗО 2410?

Застосування МСЗО 2400 є правомірним та доцільним при виконанні завдань з огляду річної або проміжної фінзвітності, якщо суб'єкт аудиторської діяльності, що виконує таке завдання, не є аудитором річної фінзвітності суб'єкта господарювання, щодо фінзвітності якого виконується огляд.

При цьому МСЗО 2410 застосовується при виконанні завдань з огляду проміжної фінзвітності за умови, що суб'єкт аудиторської діяльності, що виконує таке завдання, є одночасно аудитором річної фінзвітності такого суб'єкта господарювання.

Яка особа може вважатися практикуючим фахівцем в розумінні МСЗО 2400? Чи існує реєстр практикуючих фахівців та який орган здійснює ведення такого реєстру?

За словами представників АПУ, під терміном "практикуючий фахівець" слід розуміти аудиторську фірму (аудитора), яка зареєстрована у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності.

Ведення цього Реєстру покладено на АПУ (ст. 20 Закону про аудит).

Яким стандартом має керуватися аудитор при виконанні огляду проміжної фінансової звітності, якщо він не проводив аудит річної фінансової звітності суб'єкта господарювання?

Як випливає зі змісту параграфів 1 та 2 МСЗО 2400 та параграфу 3 МСЗО 2410 практикуючий фахівець, який має завдання виконати огляд проміжної фінансової інформації, але не є аудитором суб'єкта господарювання, виконує огляд відповідно до МСЗО 2400 "Завдання з огляду історичної фінансової звітності".

Оскільки такий практикуючий фахівець, як правило, не має такого самого розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, в тому числі внутрішнього контролю, як аудитор суб'єкта господарювання, йому необхідно виконати інші запити і процедури для досягнення цілі огляду.

Крім того НКЦПФР звертає увагу учасників ринків капіталу, що керівник компанії, яка є професійним учасником фондового ринку або емітентом, несе відповідальність за повноту та правильність складання документів, які подаються таким професійним учасником або емітентом до НКЦПФР, у тому числі й звіту незалежного аудитора.

Див. лист АПУ від 28.12.2018 р. № 01-01-21/127.

 

Корисним на цю тему буде також наступний матеріал: "Оприлюднення фінзвітності з аудиторським висновком: роз’яснення Мінфіну" сервісу "Інтерактивна бухгалтерія".

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" – скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»