Станом на 1 січня 2019 року усі банки надають інформацію до Кредитного реєстру НБУ відповідно до Закону № 2277-VIII.

Регулятор зі свого боку здійснює постійний контроль за виконанням банками вимог чинного законодавства, що регулює функціонування Кредитного реєстру, та перевіряє актуальність наданих даних.

На сьогодні в Кредитному реєстрі НБУ наявна інформація про понад 80 тисяч позичальників – фізичних (53,2 тис.) та юридичних (27,2 тис.) осіб.

"Наповнення бази даних Кредитного реєстру підвищує ефективність оцінки банками кредитного ризику і таким чином сприяє отриманню добросовісними і сумлінними позичальниками кредитів від банків, що в кінцевому підсумку позитивно впливає на відновлення кредитування", - зазначила директор Департаменту банківського нагляду Національного банку Наталія Дегтярьова.

Нагадаємо, в Кредитному реєстрі накопичується інформація про кредитні операції позичальників, заборгованість за якими становить понад 100 мінімальних заробітних плат перед одним банком.

Передача банками до Кредитного реєстру інформації про боржників - фізичних осіб здійснюється у відповідності до законодавства України, зокрема з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Позичальники, стосовно яких передані дані до Кредитного реєстру, також мають право отримувати з цього реєстру інформації про себе і у разі незгоди з її змістом вимагати внесення змін до інформації.

На сьогодні веб-сервіси, які використовуються при роботі з Кредитним реєстром, працюють у режимі 24/7.

За даними сайту НБУ.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»