Касир/працівник іншої/іншого установи/підприємства, залучений на підставі укладеного договору на надання послуги з надання персоналу, несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей відповідно до законодавства України. Про це нагадала ДФС в роз’ясненні з категорії 109.14 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.sfs.gov.ua).

Також слід пам’ятати що касиру/працівнику іншої/іншого установи/підприємства, залученому на підставі укладеного договору на надання послуги з надання персоналу, забороняється передовіряти виконання дорученої йому роботи іншим особам.

В/на установах/підприємствах, які мають одного касира, у разі потреби тимчасової його заміни виконання обов'язків касира покладається на іншого працівника за письмовим наказом керівника. З цим працівником укладається договір про повну матеріальну відповідальність на час виконання ним обов'язків касира.

Цінності, передані касиру під відповідальність, у разі його відсутності перераховуються іншим касиром, якому вони передаються, у присутності керівника та головного бухгалтера або в присутності комісії, призначеної керівником установи/підприємства. Про результати перерахування й передавання цінностей складається акт за підписами зазначених осіб.

Установи/підприємства, штатним розписом яких не передбачено посади касира, виконання його обов'язків покладають на бухгалтера чи іншого працівника, з яким укладається договір про повну матеріальну відповідальність, відповідно до письмового розпорядження керівника.

Таким чином, розмінна монета може бути видана лише особі, з якою укладено договір про повну матеріальну відповідальність.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»