Мінсоцполітики у своєму листі роз’яснює: у разі якщо чисельність штатних працівників становить понад 20 осіб,  слід установлювати квоту в розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

Оскільки саме роботодавці самостійно мають розраховувати цю квоту, а термін «роботодавець» вживається в значенні, наведеному в Законі України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» від 22.06.2012 р. № 5026-VI, тобто в т.ч. й фізособа-підприємець, то, відповідно, останні також зобов’язані встановлювати й дотримуватися квоти із працевлаштування пільгових категорій громадян.

Нагадаємо!

До категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, тобто пільгових категорій громадян, належать:

  • один із батьків або особа, яка їх замінює і:

- має на утриманні дітей віком до 6 років;

- виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;

- утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства та/або інваліда I групи;

  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;
  • особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;
  • молодь, яка закінчила або припинила навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом 6 місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;
  • особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років;
  • інваліди, які не досягли пенсійного віку;
  • особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу.

Лист Мінсоцполітики від 23.09.2013 р. № 733/021/106-13

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»