Перш ніж списати кредиторську заборгованість, строк позовної давності якої минув, зокрема щодо установ та організацій, які знаходяться на тимчасово окупованій території та/або на території проведення АТО, казначеї пропонують проводити інвентаризацію такої заборгованості.

Нагадаємо: підприємства, що знаходяться на тимчасово окупованій території та/або на території проведення АТО (або їх структурні підрозділи (відокремлене майно) перебувають на зазначених територіях), проводять інвентаризацію у випадках, обов'язкових для їх проведення, тоді, коли стане можливим забезпечити безпечний та безперешкодний доступ уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені зобов'язання та власний капітал цих підприємств.

Зазначені підприємства зобов'язані провести інвентаризацію станом на 1 число місяця, що настає за місяцем, у якому зникли перешкоди доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації в бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду (п. 8 р. I Положення № 879).

Зрештою, якщо цього зробити неможливо, фахівці Казначейства пропонують чекати, щонайменше до моменту внесення відповідних змін у законодавчі та нормативно-правові акти.

 

Див. лист ДКСУ від 29.12.2018 р.  № 16-08-06/22111.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»