ФОП на загальній системі оподаткування мають право включати до складу витрат, пов’язаних з провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування. При цьому амортизації підлягають: витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів; витрати на самостійне виготовлення основних засобів.

Водночас фахівці ДФСУ в ІПК від 18.01.2019 р. № 212/О/99-99-13-01-02-14/ІПК наголосили, що умовами для включення вищевказаних амортизаційних відрахувань до складу витрат ФОП на загальній системі оподаткування є:

  • власне бажання підприємця на загальній системі оподаткування щодо нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів;
  • ведення окремого обліку таких витрат за кожним об’єктом основних засобів та нематеріальних активів (на сьогодні законодавчо не встановлена форма ведення такого обліку, тому ФОП за власним бажанням може вести такий облік з використанням П(С)БО 7 "Основні засоби");
  • документальне підтвердження витрат на придбання та/або на самостійне виготовлення таких об’єктів основних засобів та нематеріальних активів;
  • амортизація нараховується прямолінійним методом, з урахуванням встановленого ПКУ мінімально допустимого строку корисного використання об’єкта основних засобів та нематеріальних активів;
  • основні засоби, вартість яких амортизується, не можуть входити до кола основних засобів подвійного призначення.

Також контролери підкреслили, що незалежна експертна оцінка основних засобів, яка здійснюється для цілей бухгалтерського обліку, має відповідати вимогам Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12.07.2001 р. № 2658-III.

 

Нагадуємо, що наближається гранична дата подання податкової декларації про майновий стан і доходи, отримані ФОП на загальній системі оподаткування від провадження господарської діяльності, за 2018 рік. Відзвітувати можна за допомогою онлайн-сервісу звітності Liga:REPORT.

Знижка - 60% на онлайн-сервіс звітності Liga:REPORT для юридичних осіб.

  • Неплатникам ПДВ - 581 грн/рік
  • Платникам ПДВ - 845 грн/рік
  • ФОП - 337 грн на рік

Деталі акції

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»