На офіційному порталі ДФСУ розміщено інформацію про те, що перегляд підходів до формування профілів ризиків автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (АСАУР), який на сьогодні здійснюється в ДФС, застосовується, перш за все, для забезпечення якісного виконання митницями форм митного контролю та, як результат, збільшення надходжень митних платежів до державного бюджету.

Цей процес у жодному разі не має на меті зашкодити або стримати процедуру митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України.

Профілювання ризиків митного контролю в системі АСАУР у жодному разі не повинно сприйматися як зміна діючого митного законодавства. І висловлювання того, що такі форми контролю унеможливлюють застосування з боку суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності подачу декларації із заявленням в ній першого методу визначення митної вартості, є недоречними.

Система аналізу та управління ризиками в українській митниці працює вже понад 10 років. В багатьох країнах вона є інструментом забезпечення наповнення бюджетів, у тому числі, для виконання соціальних програм щодо забезпечення громадян відповідними субсидіями, пенсіями, дотаціями тощо.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»