Річний перерахунок ПДВ є завершальною річною процедурою для платників ПДВ та проводиться відповідно до ст. 199.4 ПКУ, якщо у звітному році платник ПДВ:

 • здійснював операції, як оподатковувані ПДВ за ставками 0%, 7%, 20%, так і неоподатковувані ПДВ;
 • використовував придбані (виготовлені) товари (послуги) або необоротні активи частково в операціях, що оподатковуються ПДВ, а частково в операціях, що не оподатковуються ПДВ.

Такі платники ПДВ повинні протягом року нараховувати податкові зобов’язання виходячи з долі використання товарів (послуг), необоротних активів у неоподатковуваних ПДВ операціях, яку було розраховано за наслідками минулого року (або звітного періоду, в якому вперше почали здійснюватись як оподатковувані, так і неоподатковувані ПДВ операції).

За наслідками року таким платникам ПДВ необхідно:

 • перерахувати долю використання вже за наслідками цього року;
 • відкоригувати суму податкових зобов’язань, нарахованих у поточному році, виходячи вже з нового розміру долі використання;
 • відобразити результати перерахунку в декларації з ПДВ за останній звітний період року та в бухгалтерському обліку.

Перерахунок ПДВ не робиться, якщо в звітному році платник ПДВ:

 • здійснював або тільки оподатковувані постачання товарів (послуг), або тільки  постачання, які не оподатковуються ПДВ;
 • здійснював як оподатковувані, так і неоподатковувані ПДВ постачання, але не використовував у них одночасно придбані товари (послуги) та необоротні активи. Тобто не використовував одні й ті ж товари (послуги, необоротні активи) частково в оподатковуваних постачаннях, а частково — в постачаннях, які не оподатковуються ПДВ.

Також перерахунок не проводиться при здійсненні таких операцій, як:

 • реорганізація (злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення) юридичних осіб згідно з ст. 196.1.7 ПКУ;
 • постачання відходів і брухту чорних і кольорових металів, які утворилися внаслідок переробки, обробки, плавлення товарів (сировини, матеріалів, заготовок тощо) на виробництві, будівництві, розібранні (демонтажу) ліквідованих основних фондів тощо;
 • постачання товарів/послуг у частині суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету (ст. 197.1.28 ПКУ);
 • постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів як міжнародної технічної допомоги (ст. 197.11 ПКУ);
 • надання телекомунікаційних послуг оператором телекомунікацій у частині здійснення благодійного телекомунікаційного повідомлення на благодійні цілі (ст. 197.24 ПКУ);
 • постачання товарів платником ПДВ - боржником для погашення його заборгованості перед кредиторами відповідно до плану реструктуризації, погодженого на підставі ст. 6 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 р. № 2343-XII (п. 46 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ).

Зверніть увагу: перерахунок проводиться лише по тих необоротних активах, які були придбані до 01.07.2015 та використовуються частково у неоподатковуваних, а частково в оподатковуваних ПДВ операціях (п. 42 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ). Перерахунок по таких необоротних активах здійснюється за наслідками одного, двох, трьох календарних років, наступних за роком, в якому вони почали використовуватись (введені в експлуатацію). Результати перерахунку по таких необоротних активах відображаються в таблиці 3 додатка 7 до декларації з ПДВ.

Перерахунок по необоротним активам, придбаним після 01.07.2015, не робиться. По них перераховуються умовні податкові зобов’язання, нараховані згідно з ст. 199.1 ПКУ, в таблиці 2 додатку 7 до декларації з ПДВ, але тільки за наслідками року їх придбання або зміни напрямку використання.

В декларації за останній звітний період 2018 року (грудень або IV квартал) результати річного перерахунку ПДВ відображаються незалежно від факту реєстрації розрахунку коригування в ЕРПН наступним чином:

 • коригування податкових зобов’язань — в рядках 4.1 та 4.2 декларації (відповідно до ставки) зі знаком «-» або «+» та в спеціальному рядку таблиці 1 додатку 1;
 • коригування податкового кредиту, який було сформовано по необоротних активах, придбаних до 01.07.2015 — в рядку 15.

Таке роз’яснення опублікував на своєму офіційному веб-сайті Офіс великих платників податків ДФС.

Річна звітність без турбот!

Знижка — 60% на онлайн-сервіс звітності Liga:REPORT для юридичних осіб.

Неплатникам ПДВ — 581 грн/рік

Платникам ПДВ — 845 грн/рік

ФОП — 337 грн на рік

Деталі акції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»