ГУ ДФС у Чернігівській області надало деякі рекомендації щодо порядку заповнення розрахунку з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (додатка 1 до податкової декларації з рентної плати (далі – Податкова декларація), затвердженої наказом Мінфіну від 17.08.2015 р. № 719), далі – Додаток 1.

Зокрема, контролери роз’яснили наступне.

У рядку 4 «Категорія запасів корисної копалини, використаних для виробництва товарної продукції гірничого підприємства» необхідно зазначати назву та код категорії запасів корисної копалини, що видобуто, відповідно до додатка 12 до Податкової декларації. Окремий Додаток 1 складається платником для кожної категорії запасів корисної копалини, що визначають об’єкт оподаткування, з яких платником видобуто такі корисні копалини, а також для кожного виду корисних копалин, назва яких зазначається платником у рядку 8.3 Додатка 1;

У рядку 5.1 «Ділянка надр, з якої видобуто корисну копалину код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням ділянки надр за КОАТУУ» зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини; у рядках 5.2 – 5.4  зазначається інформація за спеціальним дозволом (область, район та назва ділянки надр).

У рядку 6 «Дозвільний документ: найменування органу, яким видано дозвіл» платники рентної плати повинні зазначати дозвіл на спеціальне водокористування, який видається Державним агентством водних ресурсів України (до 04.06.2017 дозволи видавались Департаментом екології та природних ресурсів ОДА) та/або спеціальний дозвіл на користування надрами, який видається Державною службою геології та надр України. Рядок 6.1 «спеціальний дозвіл на користування надрами» та відповідно рядки 6.1.1 - 6.1.3 заповнюються надрокористувачами, діяльність яких здійснюється на підставі спеціального дозволу на користування надрами, виданого Держгеонадрами (при визначенні виду користування ділянкою надр обов’язково всі платники  повинні проставляти позначку «Х»  в рядку 6.1.5 «видобування корисних копалин» або в рядку 6.1.6 «геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка»). Рядок 6.2 «дозвіл на спеціальне водокористування» та відповідно рядки 6.2.1 - 6.2.2 заповнюється первинними водокористувачами, діяльність яких здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування.

Рядок 7 «Державна експертиза запасів корисних копалин ділянки надр:» та відповідно рядки 7.1 - 7.3 заповнюються надрокористувачами, діяльність яких здійснюється на підставі спеціального дозволу на користування надрами, виданого Держгеонадрами. Щодо рядка 7.4 «коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства», то коефіцієнт визначається згідно з п. 252.16 ПКУ та зазначається з точністю до чотирьох десяткових знаків.

Розділ 8 (рядки 8.1.-8.5) слід заповнювати наступним чином:

  • рядок 8.1 «назва корисної копалини за спеціальним дозволом» - вид корисної копалини зазначається відповідно до спеціального дозволу. У разі зазначення у спеціальному дозволі декількох видів корисних копалин платник складає окремий Додаток 1 за кожним із видів корисних копалин, за яким визначається зобов’язання у такому розрахунку;
  • рядок 8.2 «назва корисної копалини та її код» - назва та код корисної копалини зазначаються згідно з додатком 13 до Податкової декларації, що  сформований відповідно до розділу V Класифікатора корисних копалин ДК 008:2007, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 12.12.2007 р. № 357;
  • рядок 8.3 «назва товарної продукції гірничого підприємства та її код» - назва та код корисної копалини зазначаються платником відповідно до додатка 14 до Податкової декларації з урахуванням визначеної у п. 252.20 ПКУ ставки, за якою обчислюються податкові зобов’язання у цьому розрахунку;
  • рядок 8.4 «назва регламентуючого документа для товарної продукції гірничого підприємства» - регламентуючі документи з питань стандартизації для відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини).

Інші рядки у Податковій декларації та Додатку 1 заповнюються з урахуванням приміток.

У разі подання Податкової декларації та додатків до неї на паперових носіях за відсутності значення рядок прокреслюється, а у разі подання звітності засобами електронного зв’язку – не заповнюється. Вартісні показники Додатка 1 зазначаються у гривнях з копійками.

Нас обирають професіонали.

Швидкий та зручний онлайн-сервіс звітності Liga:REPORT для юридичних осіб зі знижкою 60%.

Тут є все для подання річної звітності до усіх держорганів!

Деталі акції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»