Податківці оновили своє роз’яснення щодо порядку заповнення розрахунку коригування до зведеної податкової накладної, складеного на річний перерахунок ПДВ. Про попереднє роз’яснення ми розповідали в новині «Складаємо розрахунок коригування на річний перерахунок ПДВ».

Нагадаємо: у разі придбання та/або виготовлення товарів/послуг, необоротних активів, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково — ні, платник ПДВ зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання. При цьому складають і реєструють в ЄРПН зведену податкову накладну на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях.

За підсумками календарного року платник ПДВ здійснює перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.

У такому разі платнику ПДВ слід оформити розрахунки коригування до кожної зведеної податкової накладної, складеної на вимогу п. 199.1 ПКУ.

Отже, згідно нових настанов контролерів розрахунки коригування до податкових накладних, складених відповідно до п. 199.1 ПКУ, слід заповнювати наступним чином.

У заголовній частині таких розрахунків коригування, у полі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» робиться відмітка «Х» та зазначається відповідний тип причини, зазначений у податковій накладній (04, 08, 09, 13).

У розрахунках коригування, складених починаючи з 01.12.2018 до податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН до 01.12.2018, у полі «До зведеної податкової накладної» замість позначки «Х», яка вказана в податковій накладній, вказується відповідний код ознаки (позначка «Х» не проставляється).

У розрахунках коригування, складених до податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН починаючи з 01.12.2018, код ознаки, що вказується у полі «До зведеної податкової накладної», має відповідати коду ознаки «Зведена податкова накладна», який вказано у зведеній податковій накладній, до якої складається розрахунок коригування.

У розрахунку коригування вказується дата складання та порядковий номер зведеної податкової накладної, що була складена відповідно до п. 199.1 ПКУ, до якої складається такий розрахунок коригування.

У рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» вказується умовний індивідуальний податковий номер «60000000000».

В інших рядках, відведених для заповнення даних покупця, платник зазначає власні дані, рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється.

У рядку І розділу А «Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту», у т.ч. у рядках II та/або III залежно від ставки податку (20% або 7%) вказується сума податку, яка збільшує або зменшує (при зменшенні зазначається знак «-») суму податкових зобов’язань, нарахованих відповідно до п. 199.1 ПКУ.

Розділ Б табличної частини розрахунку коригування заповнюється у такому порядку:

• показники рядка податкової накладної, що коригується, зазначаються із знаком «-» у відповідній графі;

• додається новий рядок з виправленими показниками, якому присвоюється новий черговий порядковий номер, що не зазначався в податковій накладній;

• рядку податкової накладної, що коригується, зазначеному із знаком «-», та новому рядку з виправленими показниками, що його замінює, присвоюється однаковий порядковий номер групи коригування, який зазначається у графі 2.2 табличної частини розрахунку коригування, а у графі 2.1 «код причини» наводиться однакова причина коригування (вказується код «202» — «Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до п. 199.1 ст. 199 ПКУ»);

• у графі 3 «Опис (номенклатура) товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується» рядка податкової накладної, що коригується зазначаються дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених на такого платника податку при постачанні йому товарів/послуг, необоротних активів, за якими він визначає податкові зобов’язання, зокрема, відповідно до п.199.1 ПКУ;

• у графі 13 — зі знаком «-» зазначається значення графи 10 рядка зведеної податкової накладної, що коригується;

• у графі 14 — зі знаком «-» зазначається значення графи 11 рядка зведеної податкової накладної, що коригується;

графи 4.1, 4.2, 4.3, 6 – 12, 15 табличної частини не заповнюються та залишаються пустими. Нулі та прочерки в них не проставляються.

Нове роз’яснення ДФС опублікувала у категорії 101.15 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua). Натомість попереднє роз’яснення переведено до категорії тих, що втратили чинність

Зауважимо: 15 січня — це гранична дата для реєстрації в ЄРПН зазначених розрахунків коригування (складених в останній календарний день місяця) без застосування штрафних санкцій, передбачених ст. 1201 ПКУ.

Річна звітність без турбот!

Знижка — 60% на онлайн-сервіс звітності Liga:REPORT для юридичних осіб.

Неплатникам ПДВ — 581 грн/рік

Платникам ПДВ — 845 грн/рік

ФОП — 337 грн на рік

Деталі акції

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»