Зупинення операцій з бюджетними коштами за допущені у 2017 - 2018 роках порушення бюджетного законодавства, визначені п.  33 і 35 ч. 1 ст. 116 БКУ, не застосовуються до учасників бюджетного процесу у зв'язку із запровадженням з 1 січня 2017 року НП(С)БО в державному секторі для складення фінзвітності та нового плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.

Відповідну норму містить Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування» від 06.12.2018 р. № 2646-VIII.

Йдеться про порушення встановлених вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів; а також про невідповідність даних, наведених у фінансовій і бюджетній звітності бюджетних установ, даним бухгалтерського обліку.

Також в цьому ж Законі маємо норму, за якою для здійснення внутрішнього аудиту розпорядник бюджетних коштів в особі керівника утворює самостійний структурний підрозділ внутрішнього аудиту, що є підпорядкованим і підзвітним безпосередньо такому керівнику.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»