Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції розроблене для запобігання уповноваженими установами проведенню їх клієнтами через ці установи валютних операцій, що не відповідають вимогам законодавства України.

Вимоги документа поширюються на банки, небанківські фінансові установи та операторів поштового зв'язку, які отримали банківську ліцензію або ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій, або генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, яка не втратила чинність після введення в дію Закону про валюту (далі - уповноважені установи).

Уповноважена установа зобов'язана забезпечити всебічний аналіз та перевірку документів (інформації) про валютні операції, якщо подання відповідних документів є підставою для:

1) купівлі іноземної валюти з метою здійснення розрахунків/переказів коштів за межі України, на інвестиційні рахунки, поточні рахунки нерезидентів - юридичних осіб, відкриті в Україні;

2) здійснення розрахунків/переказів у гривнях та іноземній валюті за межі України, на інвестиційні рахунки, поточні рахунки нерезидентів - юридичних осіб, відкриті в Україні;

3) здійснення розрахунків/переказів коштів на користь нерезидентів через філії банків, відкриті на території інших держав;

4) зарахування коштів у гривнях та іноземній валюті, що надійшли з рахунків, відкритих в Україні, на інвестиційні рахунки, поточні рахунки нерезидентів - юридичних осіб, відкриті в Україні.

Уповноважена установа здійснює первинний аналіз документів (інформації) про валютні операції, на які розповсюджуються вимоги Положення, до моменту проведення валютної операції з метою виявлення сумнівної валютної операції.

Положення затверджене постановою Правління НБУ від 02.01.2019 р. № 8 і набирає чинності разом із Законом про валюту.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»