Правління НБУ затвердило Положення про здійснення операцій з валютними цінностями, далі - Положення (постанова від 02.01.2019 р. № 2).

Новозатверджене Положення встановлює:

  • порядок здійснення валютних операцій із купівлі, продажу, обміну безготівкової іноземної валюти/банківських металів без фізичної поставки та оформлення і подання суб’єктами валютних операцій до банку заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів, їх виконання;
  • порядок та особливості проведення операцій із торгівлі банківськими металами з фізичною поставкою та валютно-обмінних операцій;
  • порядок проведення розрахунків за валютними операціями;
  • порядок проведення операцій із переказу іноземної валюти;
  • порядок проведення розрахунків за валютними операціями з використанням готівкової іноземної валюти.

Зокрема, п.п. 27-30, 32 Положення встановлено, що усі розрахунки на території України проводяться виключно у гривнях, крім розрахунків за:

1) операціями, зазначеними в ч. 2 ст. 5 Закону України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 р. № 2473-VIII, даліЗакон № 2473;

2) операціями, які здійснюються міжнародними фінансовими організаціями або на їх користь, якщо Україна є членом такої міжнародної фінансової організації;

3) операціями у випадках, передбачених міжнародним договором України.

Розрахунки за операціями, визначеними пп.пп. 1-3, можуть проводитися в іноземній валюті, у гривнях, а також у банківських металах.

У розрахунках між резидентами і нерезидентами за поточними торговельними операціями та операціями, пов’язаними з рухом капіталу (крім операцій зі здійснення іноземних інвестицій та повернення іноземному інвестору

прибутків, доходів (уключаючи дивіденди) та інших коштів, одержаних на законних підставах у результаті здійснення іноземних інвестицій), використовуються як засіб платежу іноземна валюта і гривня.

Розрахунки за операціями зі здійснення іноземних інвестицій та повернення іноземним інвесторам прибутків, доходів (уключаючи дивіденди) та інших коштів, одержаних у результаті здійснення іноземних інвестицій, проводяться у гривнях та/або іноземній валюті 1 та/або 2 групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів.

Нерезиденти можуть проводити розрахунки в іноземній валюті та/або гривнях за правочинами з іншими нерезидентами з використанням власних рахунків, відкритих в Україні, а також здійснювати перекази між власними рахунками.

Забороняється на території України:

1) здійснювати розрахунки за валютними операціями з використанням готівкової іноземної валюти та банківських металів як платіжного засобу (за винятком випадків сплати процентів (відсотків) за вкладами (депозитами) або кредитами (позиками) в іноземній валюті або банківських металах);

2) використовувати як заставу готівкову іноземну валюту і банківські метали (за винятком операцій із застави майнових прав на кошти в іноземній валюті та/або банківських металах, які знаходяться на рахунках у банках).

Положення набирає чинності з дня введення в дію Закону № 2473, тобто 07.02.2019.

 

З «валютними нововведеннями», що запрацюють 07.02.2019, можна ознайомитися у матеріалі «Закон про валюту: чи варто боятися нових правил валютного контролю» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до цього та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»