Мінфін розробив План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, який, як передбачається, набере чинності з 01.01.2015 р. Відповідний проект наказу розміщено на офіційному сайті Мінфіну.

План рахунків є переліком рахунків і субрахунків із групування для узагальнення інформації про факти діяльності суб’єктів державного сектору в бухгалтерському обліку. У ньому за десятковою системою наведено коди (номери) та найменування синтетичних рахунків і субрахунків. Перша цифра балансового рахунка визначає клас рахунків, друга — номер синтетичного рахунка, третя — ідентифікатор суб’єкта державного сектору (1 — розпорядники бюджетних коштів; 2 — державні цільові фонди; 3 — державний бюджет; 4 — місцеві бюджети, 5 —  рахунки органів Казначейства), четверта цифра — номер субрахунка (крім рахунків класу 9 та класу 0).

Схоже, що в цьому плані рахунків знайшлося місце для рахунків обліку не лише для бюджетних установ, а й для державних цільових фондів та органів Казначейства. Таким чином, уже через рік бюджетна сфера може отримати єдиний план рахунків.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»