Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (територіальними) угодами (ст. 15 Закону про оплату праці).

Робота у нічний час оплачується у підвищеному розмірі, що встановлюється генеральною, галузевою (територіальною) угодами та колективними договорами, але не нижче 20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час (ст. 108 КЗпП).

Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2016 - 2017 роки (далі - Генеральна угода) за роботу у нічний час - з 22 до 06 години - встановлено доплату у розмірі 35% годинної тарифної ставки (окладу та посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час.

Разом з тим у Генеральній угоді визначено, зокрема, мінімальні соціальні гарантії оплати праці та мінімальні розміри доплат і надбавок.

За наявності фінансових можливостей колективним договором підприємства може бути встановлено вищі розміри доплат, ніж визначено Генеральною та відповідними галузевими угодами.

Тобто, положення певної галузевої угоди поширюються на ті підприємства, уповноважені особи яких як від сторони роботодавців, так і найманих працівників (профспілок) брали участь у підписанні угоди або згодом приєдналися до неї.

Для підприємств, які при укладанні угоди не були представлені уповноваженими представниками зі сторони власника і сторони профспілки, при укладанні колективного договору обов'язковими є норми, соціальні гарантії, пільги, компенсації, встановлені законодавчими та нормативно-правовими актами на державному рівні.

Про це нагадали Мінсоцполітики у листі від 09.11.2018 р. № 21841/0/2-18/28.

Що стосується відповідальності, то в іншому листі від 09.11.2018 р. № 8914/1/4.1-ДП-18 фахівці Держпраці зазначили наступне:

  • доплата у розмірі 20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час є мінімальною державною гарантією в оплаті праці. Непроведення оплати у підвищеному на 20% розмірі є порушенням мінімальних державних гарантій в оплаті праці, за яке передбачена фінансова відповідальність юридичної особи (абз.  4 ч. 2 ст. 265 КЗпП  у розмірі 10 мінімальних заробітних плат за кожного працівника, щодо якого допущено порушення) та адміністративна відповідальність посадових осіб роботодавця (частини перша (510 - 1700 грн) та друга (1700 - 5100 грн) статті 41 КпАП).Оплата за роботу у вечірній час законодавством про працю не передбачена і, відповідно, не належить до мінімальних державних гарантій;
  • на осіб, які представляють роботодавця чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи і з вини яких порушено чи не виконано зобов'язання щодо колективного договору, угоди, накладається штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і вони також несуть дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади (ст. 18 Закону про колективні договори і угоди);
  • порушення чи невиконання зобов'язань щодо колективного договору, угоди особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, чи представниками трудових колективів - тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 - 1700 грн) (ст. 412 КпАП).
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»