Операція з безоплатної передачі основних засобів (рухомого та нерухомого майна) за договором позички у строкове користування без переходу права власності на них не є об'єктом оподаткування у розумінні п. 185.1 ПКУ, оскільки така операція не відповідає визначенню операцій з постачання товарів/послуг, відповідно до пп. 14.1.185 та 14.1.191 ПКУ.

В той же час операція платника податку з надання позички, в тому числі на безоплатній основі, є об'єктом оподаткування ПДВ та оподатковується ПДВ за ставкою 20 % виходячи з бази оподаткування визначеної відповідно до п. 188.1 ПКУ, тобто не нижче звичайних цін.

Тобто з метою оподаткування для платника податку - користувача операція з отримання майна у безоплатне користування за договором позички розглядається як безоплатне отримання послуг. Тому база оподаткування ПДВ визначається із вартості послуги з оренди аналогічного майна.

Зокрема, згідно з п. 292.3 ПКУ до суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку (п. 292.3 ПКУ).

Датою отримання доходу платника єдиного податку є надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (п. 292.6 ПКУ).

Податківці в ІПК від 22.12.2018 р. № 5365/6/99-99-15-03-02-15/ІПК підсумовують: при отриманні майна у безоплатне користування за договором позички до суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду послуг з урахуванням звичайних цін.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»