Національний банк України гармонізує порядок ведення касових операцій з іноземною валютою та банківськими металами із новим ліберальним валютним регулюванням, що запрацює із Законом України "Про валюту і валютні операції" від 21.06.2018 р. № 2473-VIII (далі – Закон) з 07 лютого 2019 року.

Раніше норми щодо касових операцій з банківськими металами та з готівковою іноземною валютою були розпорошені у низці відповідних нормативно-правових актах Національного банку, що втратять чинність із введенням в дію Закону.

В подальшому здійснення цих операцій нормативно регулюватиме Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні, зокрема питання щодо:

  • оформлення касових документів на операції з переміщення або передавання між банками, приймання/видачі банками банківських металів в операційних касах від клієнтів/клієнтам,
  • визначення маси банківських металів під час здійснення касових операцій з банківськими металами,
  • встановлення банками ліміту каси для суб’єктів підприємницької діяльності, яким дозволяється використовувати готівкову іноземну валюту.

Таким чином, Національний банк спрощує нормативно-правову базу у сфері валютного регулювання та ведення касових операцій, робить її зрозумілою та доступною у використанні.

Крім того, цей документ актуалізує окремі норми щодо організації касової роботи банками України. Йдеться про документальне оформлення руху готівки у касі банку, використання печатки на документах за її наявності, пакування інвестиційних монет Банкнотно-монетним двором тощо.

Відповідні зміни містить постанова Правління НБУ «Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні» від 21.12.2018 р. № 145.

Зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні набирають чинності з 01 січня 2019 року. Водночас низка пунктів, що стосуються виконання норм Закону, набирають чинності з 07 лютого 2019 року.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»