Одне з частих питань з приводу ведення каси у бюджетників виникає коли необхідно встановити ліміт каси як того вимагає законодавство.

Як зазначено у п. 3.8 розділу III Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Держказначейства, розрахунок і установлення ліміту каси проводяться клієнтами, які обслуговуються в органах Казначейства, самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, що підписується особами, яким надано право першого та другого підписів, відповідно до вимог нормативно-правових актів НБУ. У розрахунку зазначається визначений у договорі про здійснення розрахунково-касового обслуговування між органом Казначейства та клієнтом строк здавання готівкової виручки (готівки) в установу банку для зарахування її на рахунки, відкриті в органах Казначейства.

Про це нагадує НБУ в листі від 18.04.2018 p. № 50-0007/21863.

Далі НБУ вказало, що ліміт каси встановлюється та затверджується внутрішніми розпорядчими документами клієнта.

Аналогічний порядок визначено п. 50 розділу V Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 р. № 148 (далі - Положення). Отже, бюджетна установа розраховує ліміт каси у порядку, передбаченому пунктами 50 та 52 розділу V Положення.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»