Регулятор оприлюднив проект документу, який замінить тотальний валютний контроль за кожною операцією на валютний нагляд, побудований за принципом "більше ризиків – більше уваги, менше ризиків – менше уваги".

Мова йде про проект Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, який визначає ознаки валютних операцій, які вказують на необхідність проведення суб'єктами фінансового ринку додаткового аналізу транзакцій. Це, наприклад:

  • неспівпадіння обсягів операцій з обсягами звичайної ділової активності,
  • невідповідність суті операції змісту діяльності клієнта,
  • значна розбіжність у заявлених цінах товарів і їх справедливій вартості,
  • використання в розрахунках компаній-оболонок тощо.

За відсутності окреслених індикаторів уповноважені агенти зможуть здійснювати нагляд на свій розсуд, використовуючи власні індикатори. Окрім того, з веденням в дію Закону про валюту з-під валютного нагляду будуть виведені дрібні платежі за кордон на суми до 150 тис. грн. Таким чином, значна частина клієнтських операцій буде звільнена від додаткових перевірок і вимог щодо надання документів.

Також у вказаному проекті закладена норма щодо скасування двоетапного аналізу клієнтських операцій з залучення кредитів від нерезидентів (пропонується перевірка лише на етапі повернення кредиту), а також вимогу щодо складання банками обов’язкового письмового висновку про результати аналізу клієнтської операції.

Після ухвалення і введення в дію зазначеного документу з діюче Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затверджене постановою Правління НБУ від 15.08.2016 р. № 369, втратить свою чинність.

Нагадаємо, Закон про валюту набере чинності із 7 лютого 2019 року.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»